Solnas miljöstipendium främjar cykling

Inför Cykel Solna fullmäktiges 60 medlemmar och 30 tal åhörare fick Cykelfrämjandets representant Eva Lind-Båth framföra några ord som tack för 2012 årets miljöstipendium på 20 000 kronor. Miljöstipendiet hade i år inriktningen på främjande av cykel som transportmedel. Föreningen Cykelfrämjandet Storstockholmskretsen och medlemsorganisationen NTF Stockholm-Gotland fick dela på stipendiesumman på 40 000 kr. Läs mer Solna miljostipendium 2012

Annonser